efrr nowy


Gmina Hażlach realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III (Gimnazjum Kończyce Wlk.)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach

Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Podziałania: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

 

gimnazjum 2019
Budynek byłego Gimnazjum w trakcie prac termomodernizacyjnych o Fot. GK    

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kończycach Wielkich przy ul. Szkolnej 1. W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem budynku.

Planowany termin realizacji projektu: od 28.12.2015 r. do 30.07.2019 r.

Wartość całkowita projektu:  381 694,87 zł

Dofinansowanie:  311 931,65 zł

 

gimnazjum 2019 2

 

Postęp  prac termomodernizacyjnych przy budynku byłego Gimnazjum o Fot. JM   

 

gimnazjum 2019 3