Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

 

fundusz mikroprojektow 2014 2020

 

Gmina Hażlach zakończyła realizację kolejnego Mikroprojektu, dzięki któremu pięknieją Kończyce Wielkie i wzrasta atrakcyjność turystyczna Gminy Hażlach. Projekt „Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové” o numerze rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426 był realizowany we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej Miastem Karwina przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

sciezka kw 1
Początek ścieżki przy budynku sportowym o Fot. SP  


W wyniku realizacji projektu ukończono II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein, dzięki czemu można bezpiecznie przejść od zabytkowego, drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich do zabytkowej kaplicy Opatrzności Bożej oraz kompleksu parkowo-pałacowego. Dzięki temu poprawiła się dostępność do atrakcji turystycznych naszego pogranicza. W ramach projektu odbyły się również polsko-czeskie imprezy promujące walory turystyczne pogranicza: Polsko-Czeski Bieg na Orientację „Śladami historii” oraz Polsko-Czeski Rajd Rowerowy „Śladami hrabiny Thun-Hohenstein z Karwiny do Kończyc Wielkich”. Ponadto, aby przybliżyć walory turystyczne Kończyc Wielkich, Gminy Hażlach oraz partnerskiego Miasta Karwina, przeprowadzono kampanię promocyjną w mediach, czyli w Radiu Katowice, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” oraz „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej.

sciezka kw 2
Jeden z punktów kontrolnych podczas Polsko-Czeskiego Biegu na Orientację „Śladami historii” o Fot. SP      


Zrewitalizowany w ramach projektu teren kryje w sobie ogromny potencjał. Dużym sukcesem marketingowym był Polsko–Czeski Rajd Rowerowy. Wśród jego uczestników znajdowali się przedstawiciele biur podróży, którzy zapowiedzieli organizację kilku wycieczek śladami hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein.   

 

*          *          *

 

"Rowerem śladami historii"  

fundusz mikroprojektow 2014 2020

Panująca w sobotę 21 września słoneczna pogoda oraz magia postaci hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein zachęciły ponad 70 rowerzystów, w tym Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Kolondrę, aby wybrać się rowerem śladami „Dobrej Pani” z Kończyc Wielkich. Uczestnicy swoją 10-kilometrową  przejażdżkę w ramach realizowanego przez Gminę Hażlach wspólnie z Miastem Karvina projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich. II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”/”„Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa, rozpoczęli od zwiedzania rynku w Karwinie, skąd następnie udali się do Kończyc Wielkich. Pod wiatą obok Domu Sportowca na rowerzystów czekał poczęstunek oraz gadżety rowerowe, które zostały zapewnione przez Miasto Karvina.

 
rowerem 2019 3
Przed grobem rodziny Thun-Hohenstein   


Zwiedzanie rozpoczęto od kościoła pw. św. Michała Archanioła. Historię tej zabytkowej, drewnianej świątyni w powiązaniu z postacią hrabiny przedstawił proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. kan. Andrzej Wieliczka. Następnie udano się na grób rodziny Thun-Hohenstein na miejscowym cmentarzu, gdzie zapalono znicze i zmówiono modlitwę. Następnie Zastępca Wójta Stanisława Pelczar przybliżyła zgromadzonym sylwetkę hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein. Wyjaśniła dlaczego nazywano ją „Dobrą Panią” z Kończyc Wielkich. Przypomniała, iż była filantropką, a także fundatorką jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Po pokonaniu ścieżki zdrowia im. hrabiny Thun-Hohenstein  następnym punktem zwiedzania była Kaplica Opatrzności Bożej, która obecnie przechodzi generalny remont. Pomimo, iż prace jeszcze nie zostały zakończone, już teraz jej wnętrze prezentuje się bardzo okazale. Historię kaplicy oraz ciekawostki z nią związane omówił wójt Grzegorz Sikorski. 


rowerem 2019 1
Na tarasie kończyckiego pałacu    

 

Dzięki uprzejmości pana Marcina Lipskiego, właściciela kończyckiego pałacu, uczestnicy rowerowej wycieczki mieli możliwość jego zwiedzenia. Kiedy goście znaleźli się na tarasie tego obiektu, jego gestor omówił swoje plany względem tego zabytku i jego otoczenia. Już wkrótce, bo w 2022 roku, ma stać się on hotelem, wokół którego powstanie winnica.

Ostatnim punktem wycieczki były sędziwe kończyckie dęby, „Mieszko” i „Przemko”, czyli jedne z najstarszych drzew rosnących w Polsce. Na miejscu wójt opowiedział zgromadzonym lokalne podania związane z tym miejscem oraz zaprosił wszystkich na prelekcję pana Czesława Stuchlika o hrabinie Thun-Hohenstein, która będzie miała miejsce 24 września 2019 r. o godzinie 18.00 w remizie OSP w Kończycach Wielkich.    

rowerem 2019 2
W cieniu sędziwych dębów szypułkowych, "Mieszka" i "Przemka"


Specjalne podziękowania dla strażaków OSP Kończyce Wielkie, policjantów oraz ratowników medycznych za zabezpieczenie przejazdu i zadbanie o bezpieczeństwo uczestników rowerowej wyprawy śladami historii.

 

*          *          *

 

"Na Gorolu w Jabłonkowie"

 

loga cz pl eu eureregion

Przedstawiciele naszej gminy, czyli Gminnego Ośrodka Kultury, w tym jego dyrektor Cecylia Gasz-Płońska oraz Urzędu Gminy Hażlach, w sobotę 3 sierpnia kolejny raz wzięli udział w „Gorolskim Święcie”, czyli w organizowanych w Jabłonkowie w Republice Czeskiej Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. Impreza ta, od lat nazywana powszechnie „Gorolem”, jest zarazem świętem żyjącej na Zaolziu polskiej społeczności. Stoisko promocyjne Gminy Hażlach zostało wystawione w ramach trwałości realizowanego w latach 2016-2017 wspólnie w Miastem Jablunkov projektu „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” oraz promocji jego kontynuacji, czyli prowadzonego wspólnie z Miastem Karvina projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich. II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. 


 
jablonkow 2019
Stoisko promocyjne naszej gminy i jego załoga o Fot. GK  


Na naszym stoisku można było otrzymać bezpłatne gadżety i materiały promocyjne, w tym foldery oraz magnesy promujące kończycką ścieżkę zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także informacje na temat leczniczych właściwości piramid, których udzielali dwaj mieszkańcy Pogwizdowa, panowie Czesław Stuchlik i Jerzy Wigezzi. W Jabłonkowie była również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z maskotką naszej gminy, czyli zającem Kicakiem, z której szczególnie chętnie korzystali najmłodsi goście „Gorolskiego Święta”.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca