20.12.2019: komunikat w sprawie sztuk bydła ubitych z konieczności oraz świadectwo urzędowe w przypadku konieczności uboju poza rzeźnią   

17.12.2019: wysokość składek KRUS na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za I kwartał 2020 r.   

17.12.2019: przewodnik KRUS dla rolników - samodzielna ocena bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

09.12.2019: badanie mięsa świeżego świn domowych w kierunku włośni od 1 stycznia 2020 r.

01.12.2019: ankietowe badania pogłowia bydła, owiec, drobiu i produkcji zwierzęcej oraz pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

06.11.2019: świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - eWniosek

30.09.2019: świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji    

11.09.2019: nowe władze Śląskiej Izby Rolniczej  

15.07.2019: zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Placówki Terenowej w Kłobucku    

25.06.2019: pismo "Główny Lekarz Weterynarii przypomina", ulotka "Zasady zabezpieczania gospodarstw utrzymujących świnie - pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF" oraz broszura informacyjna "ASF. Afrykański pomór świń"              

21.06.2019: wysokość składek KRUS w III kwartale 2019 r.      

18.03.2019: ulotka - Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 

04.03.2019: komunikat prasowy KRUS: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS, Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych, Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

28.02.2019: paktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią     

29.01.2019: zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.

22.01.2019: objasnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie

17.12.2018: informacja KRUS - Bez zmian stawki na ubezpieczenie społeczne rolników

22.11.2018: informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat pryszczycy

02.10.2018:
umowa ubezpieczenia NNW dla dzieci rolników przedłużona


28.08.2018: nowelizacja podwyższająca rentę socjalną, konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
 

11.07.2018: informacja Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zasadach przywożenia roślin z zagranicy


21.06.2018: kurs kombajnistów i operatorów sieczkarni w dn. 25-28.06.2018 r. w Mikołowie

19.04.2018: plakat promujący ochronę zapylaczy

26.02.2018: informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

21.02.2018: apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz materiały informacyjne (ulotka informacyjna 1, ulotka informacyjna 2, ulotka informacyjna 3)  

17.01.2018: fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

22.05.2017: informacja dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą

25.04.2017: informacja KRUS o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

25.04.2017: konkurs KRUS dla dziennikarzy pn. „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”
 

 
19.04.2017: KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

24.03.2017: informacja KRUS o ustawie obniżającej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn

16.03.2017: pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie docelowego wypuszczania schwytanych zwierząt łownych

15.03.2017: Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o szkodliwości wypalania traw

14.12.2016: informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń

29.09.2016: program "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych"   

12.08.2016: komunikat w sprawie zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły (woj. podlaskie)

30.06.2016: apel KRUS o bezpieczną pracę w gospodarstwie  

25.04.2016: badanie mięsa na użytek własny

25.04.2016: zatrucia pszczół środkami ochrony roślin   

25.04.2016: zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

15.04.2016: 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok      

24.03.2016: zagrożenie małym chrząszczem ulowym 

14.03.2016: obowiązek rejestracji siedziby stada przed zakupem świni