Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów  
Kierownik Karina Sikora
tel. 33 8569 555, wew. 63, 59 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
Kierownik Stanisława Pelczar
tel. 33 8569 555, wew. 34 

Referat Organizacyjny
Kierownik Ilona Pilch 
tel. 33 8569 555, wew. 49

Referat Finansowy
Kierownik Beata Tomica 
tel. 33 8569 555, wew. 54