Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Hażlach 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np. pralki, telewizory, komputery, radia, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD  jest zbierany bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Hażlach w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest czynny  

PONIEDZIAŁKI w godz. 8.00 – 13.00, BRZEZÓWKA UL. ŻNIWNA 9,
ŚRODY              w godz. 11.00 – 16.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,
SOBOTA            w godz. 7.00 - 12.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145.


Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust.1). Również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Dwa razy w roku jest organizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych sprzed nieruchomości zamieszkanych (posiadających złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Hażlach cz. 1:  9 lutego i 5 października 2015 r.
Hażlach cz. 2:  10 lutego i 6 października 2015 r.
Brzezówka:  11 marca i 15 września 2015 r.
Pogwizdów cz. 1:  12 marca i 1 października 2015 r.
Pogwizdów cz. 2:  13 marca i 2 października 2015 r.
Kończyce Wielkie cz. 1:  9 lutego i 5 października 2015 r.
Kończyce Wielkie cz. 2:  10 lutego i 6 października 2015 r.
Rudnik:  11 marca i 15 września 2015 r.
Zamarski:  12 marca i 1 października 2015 r.

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


 

 
 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

 

Sprawozdanie za 2012 rok (do pobrania)

 

W 2013 roku w gminie Hażlach ogółem zebrano:
 

tabela2013 1 min f7a87

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 

Ppmts = 34,67 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

TR = 0

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) jeżeli
TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

PR oznacza poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%].

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

tabela2013 2 min 7d075

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hażlach zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
 
°  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez  P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
°  Instalacja zastępcza  -  Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania prowadzona przez Zakład Gospodarki odpadami „EKO MAR” przy ul. Rozwojowej 1 w Jastrzębiu Zdroju
°  Instalacja zastępcza - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania  przy ul. Dębina 36 w Jastrzębiu Zdroju prowadzona przez COFINCO-POLAND Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-950 Katowice
°  Instalacja zastępcza - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych TROS-EKO przy ul. Przemysłowej 12 w  Goleszowie, prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o., ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń
°  Instalacja zastępcza -  Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych przy ul. Norwida 34 w Jastrzębiu Zdroju, prowadzona przez PST „TRANSGÓR” S.A., ul. Jankowicka 9, 44- 201 Rybnik
°  Instalacja zastępcza Składowisko odpadów komunalnych w Rybniku, ul. Oskara Kolbergera 67, zarządzana przez Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41b, 44-200 Rybnik
 
 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w:

PONIEDZIAŁKI     w godz.  8.00 – 13.00, BRZEZÓWKA, UL. ŻNIWNA 9,
ŚRODY                  w godz. 11.00 – 16.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,
SOBOTY                w godz. 7.00 - 12.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145.   

W PSZOK bezpłatnie odbierane są:

 1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu, syropy) oraz opakowania po nich
 2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.)
 3. Zużyte baterie i akumulatory
 4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery itp.)
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych)
 7. Opakowania po farbach, lakierach
 8. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe, np. zderzaki, folie z sianokiszonek)
 9. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe)
 10. Papier i tektura
 11. Popiół
 12. Odpady ulegające biodegradacji i zielone
 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.
 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne

Od 1 stycznia 2015 usługę odbioru odpadów komunalnych świadczy:

 

EKOPLAST-PRODUKT Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 145,
43-400 Cieszyn,
tel. 33 858 00 75, 516 947 860,
www.ekoplast.cieszyn.pl.

 

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać bezpośrednio do firmy, tel. 33 858 00 75, 516 947 860 lub do Urzędu Gminy Hażlach – Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 33 85 69 555, wew. 34 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 

Wójt Gminy Hażlach podaje miejsca i pierwsze terminy kolejnych zebrań wiejskich:
 
Brzezówka, 20.02 (środa), godz. 18.00, Dom Wiejski
Zamarski, 21.02 (czwartek), godz. 17.00, remiza OSP
Rudnik, 25.02 (poniedziałek), godz. 17.00, Dom Wiejski
Hażlach, 26.02 (wtorek), godz. 16.00 (I termin), godz. 16.30 (II termin), Dom Ludowy
     Pogwizdów, 06.03 (środa), godz. 17.30, remiza OSP
Kończyce Wielkie, 14.03 (czwartek), godz. 17.00, remiza OSP
   

Nie lada impreza, w ramach obchodów 790-lecia Zamarsk, odbyła się w niedzielę 10 lutego. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zamarskach zaprosiły miłośników ludowych tradycji do sali remizy OSP na „Starodowne szkubaczki”. Tym razem stoły uginały się nie tylko od „kreplików”, gulaszu, kanapek i warzonki przygotowanych przez zamarskie „gaździnki”, ale przede wszystkim od gęsiego pierza. Przybyła publiczność była nieco zaskoczona, że naprawdę będzie musiała skubać pióra. Jednak po krótkim instruktarzu panie, a nawet panowie, wzięli się za „szkubanie”. Na imprezę przybył również Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, a także przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut wraz z córkami oraz radni gminy, Tomasz Bylok i Andrzej Chrapek.

Wydarzenia

psr 2020 

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca