Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Od lipca 20 młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego uczestniczy w programie, który zwiększy ich szansę na znalezienie pracy. Obecnie trwa rekrutacja kolejnej grupy uczestników. Docelowo z projektu „Młodzi na start!” skorzysta 60 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu.

Przypominamy, że w przyszłą sobotę, czyli 24 sierpnia, odbędą się w Zamarskach Dożynki Powiatowo-Gminne. Rozpoczęcie obrzędu dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej nastąpi o godz. 15.00. Szczegółowy program na poniższym plakacie.
 
dozynki2013 min 5a509
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku już po raz drugi zainicjowało zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z Rudnika. Tym razem o pomoc w sfinansowaniu działań zwróciło się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dzięki czemu uzyskano wsparcie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

24 sierpnia w Zamarskach odbędą się organizowane wspólnie przez Starostę Cieszyńskiego oraz Wójta Gminy Hażlach doroczne „Dożynki Powiatowo-Gminne”. Obrzędy dożynkowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej rozpoczną się o godz. 15.00. Korowód dożynkowy wyruszy sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu (początek formowania korowodu o godz. 13.30).

Hażlach, 2 sierpnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Hażlach
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Hażlach Nr I/9/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie 

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 9 do 30 sierpnia 2013 r., w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju Nr 18.

Informujemy, że w czwartek 1 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 odbędzie się wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Ministerstwo Finansów od 2004 roku prowadzi akcję „Weź paragon”. Kampania służy podnoszeniu świadomości społecznej, jak ważne jest ograniczenie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji.

Wydarzenia

psr 2020 

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca