Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

 

loga pr slaskie efs

 

14 grudnia 2016 r. została podpisała umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach” pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim.

 

Projekt przyczyni się do zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Hażlach należącej do Subregionu Pd. Dzięki realizacji projektu zostaną utworzone dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego dla 34 dzieci (18 M, 16 K), w tym 5 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 187 dzieci (97M, 90K) z 4 OWP w zakresie stwierdzonych deficytów oraz 11 (11 K) nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kompetencje.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz 4 OWP.

Projekt będzie realizowany od 1.07.2016 r. do 31.08.2017 r. w 4 OWP w Gminie Hażlach:

- Przedszkole w Kończycach Wielkich (ul. Szkolna 5),
- Przedszkole w Pogwizdowie (ul. Kościelna 21),
- Oddz. Przedszk. przy Szkole Podstawowej w Hażlachu (ul. Kościelna 2),
- Oddz. Przedszk. przy Szkole Podstawowej w Zamarskach (ul. Szkolna 1).praca konczyce w
Praca wychowanka Przedszkola w Kończycach Wielkich 


Celem projektu jest:

- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości zajęć w 4 ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Hażlach (tj. Przedszkolu w Kończycach Wielkich i w Pogwizdowie, oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach) przez utworzenie 34 miejsc, co przełoży się na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza dzieci 3-4 letnich oraz na osiągnięcie celów wskazanych w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego: Cel szczegółowy 4.1.1 - zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz Cel szczegółowy 4.1.2 - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w subregionie południowym województwa śląskiego

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przez prowadzenia zajęć dodatkowych dla 187 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

- poprawa jakości edukacji przedszkolnej m.in. dzięki doposażeniu 4 OWP,, rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych realizowanych poza bezpłatnym czasem działania OWP, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wartość projektu: 653 743,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 555 681,76 zł.


praca hazlach
Praca wykonana w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Hażlachu   

 

W ramach projektu w Przedszkolu w Kończycach Wielkich został utworzony dodatkowy oddział przedszkolnych i powstało 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu podniesienia jakości nauczania zostanie zakupione wyposażenie oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne. W przedszkolu w ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Nauczycie przedszkola podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

W Przedszkolu w Pogwizdowie zostało utworzonych 12 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, odbywają się zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i zajęcia terapeutyczne z psychologiem oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i urządzenia placu zabaw. 

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu w ramach projektu został utworzony dodatkowy oddział przedszkolnych i powstało 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w zajęciach dodatkowych: zajęciach kompensacyjnych, terapeutycznych, arteterapii, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach z psychologiem rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz zajęciach prowadzonych Metodą Krakowską. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zamarskach w ramach projektu powstało dodatkowe miejsce oraz została podniesiona jakość edukacji przedszkolnej. Oddziały zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz urządzenia placu zabaw. Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej oraz w zajęciach terapeutycznych z psychologiem. Od stycznia 2017 r. prowadzone są również zajęcia terapeutyczne i logopedyczne. 

 

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca