Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich


W trybie zdalnym 17 czerwca odbyła się w Hażlachu czwarta w tym roku sesja Rady Gminy. Program sesji obejmował m.in. rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Hażlach za rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hażlach wotum zaufania, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hażlach z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hażlach z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przysłuchując się sesyjnej debacie mogliśmy usłyszeć, iż z punktu widzenia finansów gminy rok 2019 był rokiem niezwykle ważnym, o historycznie wielkim budżecie. Zrealizowano wiele kluczowych inwestycji, które pochłonęły rekordową w historii gminy kwotę 12,95 mln zł, a po uwzględnieniu inwestycji modernizacji hażlaskiej biblioteki ponad 14 mln zł. Dla przypomnienia, w poprzednim okresie było to odpowiednio 8,5 mln zł (9,9 mln zł). Źródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim fundusze unijne, rządowe oraz środki własne gminy. Warto podkreślić, że wartość pozyskanych środków zewnętrznych w 2019 r. przekroczyła poziom wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

absolutorium 2019Wójt Grzegorz Sikorski w swoim gabinecie podczas prowadzonej w trybie zdalnym sesji absolutoryjnej    


Ubiegły rok to również czas dalszej optymalizacji kosztów funkcjonowania hażlaskiego samorządu. W ciągu 5 lat zwiększono poziom generowanej nadwyżki operacyjnej o 89%, tj. z poziomu 3,3 mln zł do kwoty 6,3 mln zł. Przeprowadzono reorganizację placówek oświatowych, dostosowując ich strukturę organizacyjną do wymogów ostatniej reformy edukacyjnej – tj. utworzono zespoły szkolno-przedszkolne w Hażlachu oraz Kończycach Wielkich. Stworzono warunki do otwarcia prywatnego żłobka w Gminie Hażlach, przez co hażlaski samorząd staje się coraz bardziej atrakcyjny dla ludzi młodych.

Pozytywnie należy ocenić współpracę z organizacjami pozarządowymi – z każdym rokiem przeznaczamy coraz większe kwoty finansowe na ich wsparcie. Doposażamy nasze straże pożarne poprzez zakup nowego sprzętu (OSP Pogwizdów). Pewną ciekawostką jest to, iż ponad 20 procent drużyn grających w rozgrywkach klasy A i B Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie to drużyny z naszej gminy. Świadczy to o ogromnym kapitale społecznym drzemiącym w naszych społecznikach, jak również o tym, że wsparcie finansowe jest na akceptowalnym poziomie.  

Jeszcze przed głosowaniem za absolutorium dla Wójta Gminy Hażlach, przedstawiono krótkie sprawozdanie z realizacji budżetu hażlaskiego samorządu za 2019 rok. Dochody wyniosły 54,88 mln zł (102,57% planu), a wydatki 55,45 mln zł (94,52% planu). Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 0,56 mln zł, wobec planowanego deficytu w wysokości 5,15 mln zł. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 97,52%.

Po informacji wójta odbyło się głosowanie. Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.  

W tym miejscu bardzo dziękuję Radzie Gminy w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, które jest zwieńczeniem roku o bardzo nasilonej aktywności całej gminy. Cieszy to, że wielu mieszkańców dostrzega jak wiele wokół nas zmienia się na dobre i jak wiele wysiłku i poświęcenia wkładamy w realizację zamierzonych planów rozwoju naszej gminy  – mówi Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

 

Zapis sesji w dniu 17 czerwca 2017 r.

Raport o stanie gminy za rok 2019

Wydarzenia

psr 2020 

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca