Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

„Bitwa o wozy” – druga szansa przed nami!

Familijne piątkowe popołudnia na sportowo

Darmowa pomoc psychologiczna w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

 

Wójt Gminy Hażlach – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Hażlach. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące  warunki: 

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Hażlach,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej (potwierdzona przez kandydata za zgodność kserokopii z oryginałem);
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (załącznik nr 2);

4) Informacja dotycząca RODO (załącznik nr 3).

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach lub osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór kandydata na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Dycyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia, tel. 33 8569 479 wew. 35 (koordynator Renata Żyła).

 

Wydarzenia

psr 2020 

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca