PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2019

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 06.12.2019 r.:

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 18.11.2019 r.:

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 

Wnioskodawca:

Robert Łaniewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa, petycja z dnia 14.10.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji część 2 (w formacie pdf)

 

Wnioskodawca:

Renata Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, petycja z dnia 03.10.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 26.08.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)  

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 07.06.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 28.05.2019 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf
)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

Wnioskodawcy:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 08.03.2019 r.:


Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA", Xs - Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa


 
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Załączniki:
Konspekt edukacyjny
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4

 

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 

*               *               * 

 

PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2018  

 

Wnioskodawcy:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 13.09.2018 r.,

S4E S.A., ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, Spółka zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000034998 , NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368:   


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf) 

 


Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 20.09.2018 r.:


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)   

 

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 09.11.2018 r.: 


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)

 

  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach:  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku (w formacie pdf)

  

 

*               *               *

 

 PETYCJE ZŁOŻONE W ROKU 2017  

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459, petycja z dnia 06.02.2017 r.: 


Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (w formacie pdf)    

 

   Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach:  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku (w formacie pdf)