OGŁOSZENIA AKTUALNE

Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania
Formularz zgłaszania opinii
Formularz zgłoszeniowy (doc)
Formularz zgłoszeniowy (pdf)

 

Wniosek realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  

 

 

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych (dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną)

Zarządzenie nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2019/2020

Zarządzenie nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach