Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Szansa na ekologiczną dotację

Nieodpłatne porady prawne

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

Opłata za odpady komunalne a współwłasność budynku mieszkalnego

"Giving Circle", czyli szansa dla organizacji pozarządowych

Akcje edukacyjne Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

Szkolenie dla rolników

Przerwa w dostawie wody w Zamarskach w dniu 13.02.2019 r. (środa)

Szansa na ekologiczną dotację

Nieodpłatne porady prawne

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

Opłata za odpady komunalne a współwłasność budynku mieszkalnego

"Giving Circle", czyli szansa dla organizacji pozarządowych

Akcje edukacyjne Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej

Szkolenie dla rolników

Przerwa w dostawie wody w Zamarskach w dniu 13.02.2019 r. (środa)


W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”- Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016r., str.1 ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Hażlach jest: Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 555, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wójta Gminy Hażlach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 479 wewn. 51; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Hażlach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Hażlach;
  2. realizacji umów zawartych z klientami Gminy Hażlach;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Hażlach.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zadania oraz okres archiwizacji dokumentacji określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wówczas jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 12. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wówczas ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.
 13. W sytuacji gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf do pobrania)

Zarządzenie nr 0050.237.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Hażlach  

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Inspektor ochrony danych

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"O budżecie gminy Hażlach"
"Złote i diamentowe pary"
"Gmina Hażlach pnie się w górę"
"Kto śpiewa - dwa razy się modli"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca