Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Zarządzenie nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 stycznia 2020 roku

Jak należy pozbywać się popiołu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

Uwaga: zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

W hołdzie trzynastu górnikom

Ogłoszenia

Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog"

Zarządzenie nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 stycznia 2020 roku

Jak należy pozbywać się popiołu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja

Uwaga: zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

W hołdzie trzynastu górnikom

Ogłoszenia

Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog"

Od wczoraj, 16 maja, w powiecie  cieszyńskim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Na terenie gminy Hażlach miejscami zalane i w związku z tym nieprzejezdne są ulice: Główna, Lipowa, Muroń i Rudowska w Hażlachu, Kościelna, ks. Olszaka, Wierzbowa i Zamkowa w Kończycach Wielkich, Pasieki w Zamarskach. Zamknięte dla ruchu drogowego są mosty na Piotrówce w Hażlachu (ul. Główna) i Kończycach Wielkich (ul. ks. Olszaka).   

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w Transgranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, organizowanych w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy.  Targi odbędą się w dniu 18 maja 2010 r. w godz. 10:00 – 14:00 na terenie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3, (mapa dojazdu do pobrania).

W sobotę 8 maja przed szachownicami w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu zasiadło 36 zawodników. Był to trzeci turniej rozgrywany w Hażlachu. Nad przebiegiem gry czuwał Piotr Foltyn, kierownik sekcji szachowej Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Cieszynie oraz Łukasz Foltyn, który zapewniał komputerową obsługę turnieju. Gra trwała ponad 4 godziny. Zawodników sklasyfikowano w trzech kategoriach, czyli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz w kategorii open.

 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE


 

2019

 

Zarządzenie nr 0050.325.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.310.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie nr 0050.302.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.301.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.300.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną

Zarządzenie nr 0050.299.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2020 Zarządzenie nr 0050.299.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2020 

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Zarządzenie nr 0050.144.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach 

Zarządzenie nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach 

 

Zarządzenie nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2019

2018
 
 

Zarządzenie nr 0050.346.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną

Zarządzenie nr 0050.345.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.318.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.317.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną

Zarządzenie nr 0050.316.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2019

Uchwała Nr X/79/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.185.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.170.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach
 

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu     

Zarządzenie nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

 

2017

  

Zarządzenie nr 0050.362.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.361.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną


Zarządzenie nr 0050.350.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych


Zarządzenie nr 0050.343.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.342.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2018


Zarządzenie nr 0050.341.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną


Zarządzenie nr 0050.340.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Hażlach

        

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Zarządzenie nr 0050.274.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: dystrybuowania żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

 

Zarządzenie nr 0050.247.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresy polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób potrzebujących-dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017


Zarządzenie nr 0050.146.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zarządzenie nr 0050.145.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: wsparcie dla osób potrzebujących – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

 

Zarządzenie nr 0050.113.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach z niepełnosprawnością intelektualną


Zarządzenie nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób potrzebujących – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

 

Zarządzenie nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach


Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.247.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresy polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób potrzebujących-dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

2016

 

Zarządzenie nr 0050.393.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.378.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.377.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych w zakresie pożytku publicznego


Zarządzenie nr 0050.364.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

 

Zarządzenie nr 0050.301.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 października 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

 

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Zarządzenie nr 0050.253.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 września 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.226.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.225.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.203.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku


Zarządzenie nr 0050.202.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku


Informacja Wójta Gminy Hażlach o przyjęciu rezygnacji Ludowego Klubu Tenisa Stołowego Victoria Hażlach z dotacji


Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 


Zarządzenie nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 

 

Zarządzenie nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach             

 

Zarządzenie nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  
        

 

 

2015

  

 

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym         

Zarządzenie nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.115.2015 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.116.2015 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.122.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 kwietnia 2015 rok w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

  

  

2014 

 

Pismo z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych (Zarządzenie nr 050.374.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku)               

Zarządzenie nr 0050.375.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.374.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie nr 0050.373.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach 

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

2013

 

Zarządzenie nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (ogłoszenie)

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (formularz zgłoszeniowy)

 

Zarządzenie nr 0050.48.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Zarządzenie nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach

 

Zarządzenie nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.91.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku (ogłoszenie otwartego konkursu)

 

Zarządzenie nr 0050.104.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 9 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.113.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia przeglądów ogrodów w konkursie „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dn. 22.05.2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2013 z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na temat: Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

 

Zarządzenie nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.148.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku

Zarządzenie nr 0050.149.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku

 

Zarządzenie nr 0050.171.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zarządzenie nr 0050.172.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dniu 18 lipca 2013 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na 2013 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej nt. Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dniu 18 lipca 2013 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na 2013 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nt. Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik

 

Zarządzenie nr 0050.183.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie nr 0050.184.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zarządzenie nr 0050.185.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  

Zarządzenie nr 0050.192.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych     

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych (ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o konsultacji projektu  uchwały Rady Gminy Hażlach)     

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych (formularz zgłaszania opinii)

 

Projekt uchwały - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Projekt uchwały załacznik nr 1 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

 

Zarządzenie nr 0050.310.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach      

  

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.310.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach (Regulamin otwartych konkursów ofert)

 

Zarządzenie nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

    

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (ogłoszenie)

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (formularz zgłoszeniowy)

 

Zarządzenie nr 0050.312.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.312.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku (ogłoszenie)

 

Zarządzenie nr 0050.345.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  

Zarządzenie nr 0050.346.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  

2012

 

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku 
Załącznik do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.35.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 27 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu ochrony i promocji zdrowia  
Zarządzenie nr 0050.41.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 31 stycznia 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012  
Zarządzenie nr 0050.54.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 r.   
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 lutego 2012 r.: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.    
Zarządzenie nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2012 r.w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 29 czerwca 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012
Zarządzenie nr 0050.181.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 29  czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie nr 0050.182.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 29  czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie nr 0050.188.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.188.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 0050.226.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 2 sierpnia 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012

Zarządzenie nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Projekt programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji: Projekt programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

 

 

 2011 

Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 8 lutego 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury i sportu 
Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 8 lutego 2011 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu     
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku 
Załącznik do Zarządzenia nr 43/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2011 r.
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 lutego 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 51/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 lutego 2011 r.
Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 marca 2011 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 marca 2011 r. w sprawie: udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 marca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej    
Załącznik do Zarządzenia nr 79/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 marca 2011 r.
Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Zarządzenie nr 135/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 17 maja 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 135/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 17 maja 2011 r.
Zarządzenie nr 285/11 Wójta Gminy Hażlach z dn. 26 października 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

Załącznik do Zarządzenia nr 285/11 Wójta Gminy Hażlach z dn. 26 października 2011 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 1 grudnia 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach z dn. 1 grudnia 2011 r.

2010 

Zarządzenie nr 904/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 6 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Gminie Hażlach
Załacznik do Zarządzenia nr 904/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 6 maja 2010 r.   
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach w sprawie ustalenia terminu 31 maja 2010 roku do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowych rozstrzygających konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach       

Zarządzenie nr 1027/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w 2011 r."
Załącznik do Zarządzenia nr 1027/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r.

Zarządzenie nr 1086/10 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych  
Załącznik do Zarządzenia nr 1086/2010 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30.11.010 r.  
Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowych   
    
Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowym Gminy Hażlach na rok 2010    
Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Hażlach
(Program współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku) 
Formularz zgłaszania opinii 
 
Zarządzenie nr 1028/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu"
Załącznik do zarządzenia nr 1028/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

 

Cztery drużyny trampkarzy, w tym jedna z Czech, uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. 2 maja zawody zorganizował Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Hażlach.

W sobotę 1 maja w Zebrzydowicach odbyła się druga już impreza promocyjna Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, która grupuje osiem gmin z powiatu cieszyńskiego, w tym także Gminę Hażlach. Jednocześnie w miejscowym amfiteatrze rozpoczął się doroczny XVII Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”.

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca